de finish fäut!

ned jede cha björn heisse

 

wägedem esch a de Fasnacht gsi

sie hend de finish met höuf vo de finish-finder gsuecht

 

de rupi esch us schottland gsi

de noah esch us schpanie gsi

d'cécile esch us holland gsi

 

finnland fäut

s'cha ned jede björn heisse

 

en wandergroppe us europa

of de suechi nochem finish

finish = finnisch = finne = björn