de finish fäut!

ned jede cha björn heisse

 

 

de björn begeleitet wägedem setem letschte september

de noah hed ehn vorgschtöut

de rupi hed ehn sofort erkönnt

d'cécile esch ahnigslos gsi

 

s'spannende esch

de björn esch gar ned det gsi

niemmert könnt de björn

trotzdem werd vo ehm gredt

 

en gschecht

d'gschecht vo wägedem

öber öppis wo ned do esch

wommer aber trotzdem gseht

 

es fäut eifach

ond trotzdem gmerktmers

de björn esch ned schoud

finnland esch involviert

thäiland esch de öbutäter

aber trotzdem ned schoud

 

de rupi esch us schottland

de noah esch us schpanie

d'cécile esch us holland

 

finnland fäut

s'cha ned jede björn heisse

 

en wandergroppe us europa

of de suechi nochem finish

finish = finnisch = finne = björn

 

wägedem hed de finish gfonde