ond de heds veränderige gäh

 

die erschte beide fasnachte esch de rupi no en guggemusikant gsi

d'cécile ond de noah hend ehres motto a ehm apasst

 

ond de, im johr 2005

esch wägedem entschtande

s'erschtimou send sie aus fameliegroppe ad fasnacht

sie hend en name brucht

 

wieso wägedem?

de noah esch do 2-jährig gsi

wenn du ehm en frog gschtöut hesch

hed är us prinzip emmer s'gliche gantwortet, nämlech:

 

wägedem!

 

 wägedem heissids äbe wägedem